REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, laatimispäivä 21.05.2018

Rekisterinpitäjä

Tampereen Asuntopari Oy LKV, Y-tunnus 0154109-7, Kalevan puistotie 15, 33500 Tampere asuntopari(at)asuntopari.fi (arkisin 10-17) www.asuntopari.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskeviin tiedusteluihin vastaa rekisteristä vastaava henkilö Outi Kolkka. Yhteystiedot: asuntopari(at)asuntopari.fi (arkisin 10-17).

Rekisterin nimi

Tampereen Asuntopari Oy LKV asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään toimeksiantosopimuksen, huoneiston tai kiinteistön ostoon tai myymisen tai vuokraamiseen liittyen, asiakassuhteen, palvelusuhteen tai jäsenyyden hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain säännökseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä henkilöstä voidaan rekisteriin tallentaa nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Yrityksestä voidaan tallentaa mm. yhteyshenkilöiden em. tiedot, y-tunnus jne. tarvittava.

Säännönmukaiset tietolähteet

Arviokäynnit, toimeksiantosopimukset, ostotarjoukset, kauppakirjat, vuokrasopimukset, asuntoesittelyt, virtuaaliesittelyt, nettiportaalit kuten: etuovi.com, asuntopari.fi, facebook.com/asuntopari oy lkv sekä muut liiketoimintaan liittyvät asiakastapaamiset.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön tai toimeksiannon loppuunsaattamisen niin velvoittaessa. Tällaisia tilanteita asuntokaupassa yleisesti ovat osakehuoneiston tai kiinteistön toimeksiannon tai ostotarjouksen/kaupan käsittelytilanne. Tahot joille henkilötietoja em. perustein voidaan luovuttaa ovat mm. myyjä, ostaja, asunto-osakkeen tai kiinteistön myyjän tai ostajan pankki, (maistraatti/edunvalvoja, ulosottovirasto, kaupanvahvistaja) ja asunto-osake kaupassa taloyhtiön isännöitsijätoimisto ja verotoimisto.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään aina luottamuksellisina. Manuaalisesti säilytettävät tiedot säilytetään aina lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjän asiakasrekisterin ATK:lla käsiteltävät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.





HVT

Tampereen Asuntopari Oy LKV
Kalevan puistotie 15, 33500 Tampere
puh. (03) 2553 111
(Y-tunnus 0154107-9)
asuntopari@asuntopari.fi

Tietosuojaseloste


SKVL